B-Autoklav. 

Runyes SEA-17L-B-LCD
Bordsautoklav för 3 standardbrickor.
 

 

© 2013 Sjukhusservice AB